top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI

Kapsam ve amaç

Bu politika, müşterilerin Kişisel Verilerinin Ape Havacılık'a ("Ape Drone" veya "bizim", "bizi/bize" veya "biz") dahil olan tüm şirketlerde işlenmesi için geçerlidir. Bu politikanın amacı güncel, eski ve potansiyel müşterilerimize (bu belgede ortaklaşa olarak "müşteriler" veya "siz" şeklinde anılacaktır) aşağıdaki konularda genel bir anlayış sağlamaktır:

·      Kişisel Verilerinizi toplama ve işlemeye ilişkin durumlar

·      Topladığımız Kişisel Veri türleri

·      Kişisel Verilerinizi toplama nedenleri

·      Kişisel Verilerinizi ele alma şeklimiz

·      Kişisel Verileri işleme sorumluluğunun, Ape Drone'da çeşitli tüzel kişilikler arasındaki dağılımı, ve

·      Kişisel Bilgilerinizin işlenişiyle ilgili olarak bilgi alabilmeniz ve haklarınızı talep edebilmeniz için bizimle iletişim bilgileri.

Bu Müşteri Gizliliği politikası, kişisel verilerin bağımsız yerel temsilciler tarafından gerçekleştirilen işlemlerini açıklamamaktadır. Bu tür oluşumlarda, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgiler için söz konusu şirkete başvuruyoruz. İletişim bilgileri Hukuk departmanı iletişim bilgileri içinde yer almaktadır.

Bu politika, Ape Drone'ın Kişisel Verileriniz ile ilgili önlemlerini yansıtmak için sürekli olarak güncellenir.

 

Denetleyici

Ape Havacılık (kurumsal sicil numarası 416497 olan Türk bir tüzel kişilik), Kişisel Verilerinizin yeni ve güncel araç modellerinin araştırılması ve geliştirilmesi ve ayrıca müşterilere sunulan bazı global hizmetler için İşlenmesi ile ilgili Denetleyici'dir. Ape Havacılık (kurumsal sicil numarası 416497 olan Türk bir tüzel kişilik), Kişisel Verilerinizin yeni ve güncel araç modellerinin araştırılması ve geliştirilmesi ve ayrıca müşterilere sunulan bazı global hizmetler için İşlenmesi ile ilgili Denetleyici'dir.

Ape Drone bünyesindeki tüm ulusal satış şirketleri genel olarak kendi pazarındaki pazarlama, satış, müşteri ilişkileri ve pazara özel hizmetlerden sorumludur. Ulusal satış şirketi, Kişisel Verilerin bu amaçlar doğrultusunda İşlenmesine yönelik Denetleyici'dir. Ulusal bir satış şirketinin bulunmadığı pazarlarda ithalatçı firma, ulusal satış şirketiyle aynı sorumluluklara sahip olur. Bu nedenle, bu tür durumlarda ithalatçı Denetleyici'dir. Ape Drone sözleşmeye bağlı olarak bayilerinin ve tamircilerinin veri koruma ile ilgili kurallara uymalarını gerekli kılar. Ape Drone'ın ve yetkili bayi ve tamirhanelerinin ayrı birer tüzel kişilik olduğu ve genel olarak bizim bu bayi ve tamirhanelerin yürürlükteki yasaları takip etmemesinden sorumlu olmadığımız not edilmelidir. Bayi veya tamirhanenizin kişisel verilerinizi kullanmasına ilişkin sorularınız için lütfen bayi veya tamirhane ile doğrudan iletişim kurun.

Veri işleme ilkeleri

Kişisel verilerinizin işlenmesi, size ürün ve hizmet sunumumuzun önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bize kişisel bilgilerinizi vererek sergilediğiniz güveniniz için teşekkür ediyor ve gizliliğinizi, sunduğumuz hizmetlerin önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Müşteri değerini artırır ve daha zengin ve güvenli sürüş deneyimleri sunarken kişisel verilerinizi de korumak için, aşağıda verilen beş genel ilkeye bağlı kalıyoruz.

Seçme özgürlüğü

Kişisel verileriniz size aittir. Gizlilik tercihleriniz konusunda herhangi bir varsayımda bulunmamaya çalışır ve hizmetlerimizi, kişisel verilerinizi bizimle paylaşıp paylaşmamayı seçebileceğiniz şekilde tasarlamayı amaçlarız.

 

Çıkarlar dengesi

Kişisel verilerinizin işlenmesinin, yasal bir menfaatin gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu ve bu menfaatin, gizliliğinizin korunması ihtiyacından daha önemli olduğu durumlarda, yasalar tarafından izin verilmişse bazı Kişisel Verilerinizi açık izninizi almadan işleme koyabiliriz. Bazı durumlarda, geçerli yasalar uyarınca gerekiyorsa Kişisel Verilerinizi rızanız olmadan da işleme alabiliriz. Ayrıntılı bilgi için aşağıda verilen "Onay" bölümüne başvurun.

Orantılılık

Ape Drone, müşterilerimizin Kişisel Verilerini yalnızca toplandığı amaçlar doğrultusunda yeterli, ilgili ve gerekli olması halinde işleme koyacaktır. Bir işlev veya servise isimsiz verilerle gerçekleştirilebildiğinde, kişisel verilerinizi anonim duruma getirmeyi (isimsizleştirmeyi) amaçlarız. Anonimleştirilmiş veya kişisel olmayan verileri kişisel verilerinizle birleştiriyorsak, bunlara birleşik durumda kaldıkları sürece kişisel veriler olarak davranırız.

Şeffaflık ve güvenlik

Ape Drone hangi Kişisel Verileri ne amaçla işlediğimiz konusunda şeffaf davranmanın önemli olduğuna inanmaktadır. Sizin için önemli olanı korumak Ape Drone'ın temel bir değerlerinden biri olduğundan, Kişisel Verilerinizi korumak bizim için de hayati önem taşımaktadır. Ape Drone kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması konusunda müşterilere istendiğinde daha fazla bilgi sağlayabilir.

Yasalara uyum

Faaliyet gösterdiği her ülkede gizliliği ve veri korumayı yöneten yürürlükteki tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uyum göstermek Ape Drone'ın şirket politikasıdır. Gerektiğinde yasalara uyum sağlamak için, kişisel verilerin bu politikada açıklanan şekilde işlenmesinde gerekli düzenlemeler yaparız.

Ape Drone'ın siz ve aracınızla ilgili olarak topladığı veriler şu amaçlar için kullanılacaktır:

·      Belirli satın alma işlemleri ve hizmetlere yönelik ayrıcalıklarınızı doğrulamak ve daha zengin teklif ve deneyimler sunmak dahil olmak kaydıyla, size ürünler ve hizmetler sağlamak;

·      Şartlar ve koşullarımız ve politikalarımızdaki değişiklikler dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, size ürün ve hizmetlerimizdeki güncelleme veya değişiklikleri bildirmek;

·      Size yeni ürün, hizmet ve etkinlikler hakkında bilgi vermek;

·      Araç destek ve hizmetleri (garanti hizmetleri, ürün geri çağırma bilgileri vb.) sağlamak;

·      Ürünü geliştirmek, örneğin aracın performans, kalite ve güvenliğini iyileştirmek;

·      Müşterilere sunumumuzu ve onlarla iletişimimizi değerlendirmek ve iyileştirmek;

·      Yasal gerekliliklere ve yetkili makamların taleplerine uyum göstermek;

·      İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerimizi belirlemek ve size bunlar hakkında bilgi vermek;

·      Pazar araştırmaları gerçekleştirmek; ve

·      Kendimiz veya seçtiğimiz tedarikçiler ile analizler yapmak ve (çevrimiçi ve sosyal profiller dahil olmak kaydıyla) müşteri profili oluşturmak.

Yararlı tanımlar

Ape Drone bu politikada aşağıda listelenen tanımlardan yararlanmaktadır:

·      "Denetleyici" Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin amaç ve araçları başkalarıyla birlikte veya tek başına belirleyen gerçek şahıs veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, aracı veya diğer herhangi bir birim anlamına gelir;

·      "İşlemci" kişisel verileri denetçi adına işleyen gerçek şahıs veya tüzel kişi, yetkili kamu kurumu, aracı veya diğer herhangi bir birim anlamına gelir; 

·      "Kişisel veriler" tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek şahıs ('veri süjesi') ile ilgili tüm bilgiler anlamına gelir; tanımlanabilir gerçek şahıs özellikle isim, kimlik numarası, konum bilgisi, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya bu gerçek şahsın fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya birden fazla faktöre başvurularak doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişidir;

·      "İşleme" Kişisel Veriler veya Kişisel Veri setleri üzerinde otomatik ya da otomatik olmayan araçlarla gerçekleştirilen toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla açıklama, yayma veya başka şekilde kullanıma sunma, sıralama veya birleştirme, sınırlandırma, silme veya imha etme gibi herhangi bir işlem veya işlemler seti anlamına gelir;

·      "Hassas Kişisel Veriler" ırk veya etnik kökeni, siyasi görüşü, dini veya felsefi inancı veya sendika üyeliğini açığa çıkaran Kişisel Veriler ve gerçek bir şahsı benzersiz biçimde tanımlamak amacıyla İşlenmiş genetik veriler, biyometrik veriler, sağlık verileri veya gerçek bir şahsın cinsel hayatı veya cinsel yönelimine ilişkin veriler anlamına gelir.

Veri toplama

Ape Drone'ın hizmetlerini bir aracın içinde veya dışında ya da örneğin web sitelerimiz veya müşteri merkezlerimiz üzerinden (bu bağlamda kalite güvencesi amacıyla telefon görüşmelerinin rızanız alınarak kaydedilebileceğini lütfen not edin) Ape Drone ile başka türlü bir temas durumunda kullanırken bize kendiniz ve aracınızla ilgili bilgiler verebilirsiniz. Bu verileri yetkili bayilerimizden, onarım birimlerimizden ve diğer üçüncü taraflardan da edinebiliriz. Söz konusu veriler şunları içerebilir:

·      İletişim bilgileriniz (isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.);

·      Demografik bilgiler (yaş, medeni durum, hane halkı oluşumu vb.);

·      Araç bilgileri (araç kimlik numarası (VIN), modeli, satın alma tarihi, servis geçmişi vb.);

·      Faaliyetleriniz tarafından üretilen konum verileri; ve

·      Ürün ve hizmetlerimizi satın alma ve kullanmanızla ilgili veriler (müşteri tercih ve ayarları, satın alma geçmişi, SkyApp vb.).

Aracınız ayrıca aracınız ve çevresi ile ilgili olan, öncelikle teknik bir yapıya sahip ve birey olarak sizinle doğrudan ilgili olmayan verileri de otomatik olarak toplayacaktır. Söz konusu veriler ("Araç tarafından kaydedilen veriler") tipik olarak aracın araç kimlik numarası (VIN) ile bağlantılıdır ve bu nedenle size ulaşılıncaya dek izlenebilir. Araç tarafından kaydedilen veriler şunları içerebilir:

·      Güvenlik bilgileri;

·      Sistemin işlevsellik durumu;

·      Sürüş verileri;

·      Konum verileri; ve

·      Ortam verileri 

Araç tarafından kaydedilen bazı verilere ilişkin bilgiler, Kullanıcı El Kitabında da de yer almaktadır.

Hassas kişisel verileri toplarken ve işlerken özellikle dikkatli davranıyor ve yürürlükteki yasaların gerekleri doğrultusunda ek tedbirler uyguluyoruz. Konuya açıklık getirmek amacıyla not edilmelidir: Yürürlükteki yasalar farklı türde verilere de hassas kişisel veriler olarak davranılmasını gerekli kılabilir.

Bildirim

Mantık çerçevesinde uygulanabilir olduğunda veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli kılındığında, Kişisel verilerinizi toplamak veya kaydetmekle bağlantılı olarak size şunları sağlayacağız: (i) Kişisel Verilerinizin İşlenmesi amacına yönelik belirli bilgiler, (ii) Denetleyici'nin kimlik bilgileri, (iii) verilerin açıklanabileceği herhangi bir üçüncü tarafın kimlik bilgileri, ve (iv) haklarınızı koruyabilmenizi sağlamak için gerekli olabilecek diğer bilgiler. Yukarıdaki bilgiler örneğin bir araç satın aldığınızda, aracın eğlence-bilgi sisteminde, Ape Drone tarafından geliştirilen mobil uygulamalarda, www.apedrone.tech adresinde veya Ape Drone ile girdiğiniz anlaşmada başka herhangi bir şekilde sağlanabilir.

Onay

Mantık çerçevesinde uygulanabilir olduğunda veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli kılındığında, kişisel verilerinizi toplamaya veya kullanmaya başlamadan önce onayınızı alacağız. Onayınıza yönelik talep açık, net ve konuya özel olacak ve kararınızı almanızda size mantıklı bir temel sağlayacaktır. Rızanızın değerini kesinlikle hafife almayacağız. Bunun yerine, açık ve şeffaf bir biçimde onay verebilmenizi dikkatle garanti altına alacağız. Onayınız gönüllüdür ve örneğin belirli bir hizmeti sona erdirerek veya Ape Drone ile aşağıdaki "Bilgi ve erişim" bölümünde belirtilen adreste iletişim kurarak dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Onay vermezseniz, hizmetleri veya hizmet bölümlerini kullanmak mümkün olmayabilir.

Kişisel Verilerin İzinsiz Toplanması ve İşlenmesi

Araç tarafından kaydedilen verilen toplanması ve kullanımı şu nedenlerle gerekli olabilir: (i) araçların servis ve bakım işlemleri sırasında teknisyenlerin araçlardaki arızaları tespit etmesi ve onarması, (ii) Ape Drone'ın ürün geliştirmesi, örneğin araçların kalite ve güvenlik özelliklerinin artırılması, (iii) Ape Drone'ın garanti taahhütlerinin yönetimi, ve (iv) yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi. Araç tarafından kaydedilen verileri bu amaçlarla ve Ape Drone'un benzer meşru menfaatleri doğrultusunda toplar veya kullanırken, bireysel durum için gerekli olmadığı veya yürürlükteki yasalar tarafından gerekli görülmediği takdirde, genel olarak onayınızı almaya çalışmayacağız.

Üçüncü taraf uygulamaları

Araçla bağlantılı uygulamalara ve diğer hizmetlere erişebilirsiniz; ancak üçüncü bir tarafın sağladığı uygulamalar ve hizmetler, örneğin konum verilerinin ve Araçta-Kayıtlı diğer verilerin söz konusu üçüncü tarafa aktarılmasını gerektirebilir. Ape Drone, Kişisel Verilerin herhangi bir üçüncü tarafın sağladığı uygulamalar veya hizmetlerde toplanması veya kullanılmasından sorumlu değildir ve size bu uygulama ve hizmetleri kullanmaya başlamadan önce, bu uygulama veya hizmetlere yönelik geçerli şartları (ve ilgili tüm bütünlük politikalarını) dikkatle gözden geçirmenizi tavsiye eder. Belirli bir üçüncü tarafın kişisel verilerinizi kullanmasına ilişkin sorularınız için lütfen üçüncü tarafla doğrudan iletişim kurun.

Uluslararası aktarımlar

Ape Drone Kişisel Verilerinizi Avrupa Ekonomik Alanı dışında yer alan, farklı veri koruma kanunlarına sahip ülkelerdeki alıcılara aktarabilir. Buna Avrupa Birliği Komisyonu'nun Kişisel Verilerin yeterli düzeyde korunmadığını düşündüğü ülkeler de dahil olabilir. Bu tür bir durumda Ape Drone, yürürlükteki veri koruma mevzuatına uygun şekilde aktarım için gerekli yasal zemini sağlayacaktır. Ayrıca yasal zemin, uygulanan güvenlik önlemleri ve bu güvenlik önlemlerine ilişkin bilgilerin bir kopyasını nereden edinebileceğiniz konusunda da bilgilendirileceksiniz.

Verilerin kullanılması

İşleme faaliyetlerimizin çoğu için kişisel verilerinizi kullanmamızı Ape Drone ile aşağıda "Bilgi ve Erişim" bölümünde belirtilen adres üzerinden veya tarafımızca bildirilen başka herhangi bir şekilde tercihlerinizi güncelleyerek, belirli bir hizmeti sonlandırarak, işlem onayınızı geçersiz kılarak sona erdirebilirsiniz. Bununla birlikte, yürürlükteki yasalar aksini gerektirmediği sürece genellikle aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizin işlenmemesini tercih edebilirsiniz:

·      Aracınız tarafından güvenlik, kalite ve ürün geliştirme ile ilgili olarak kaydedilen verilerin belirli şekilde toplanması ve ileri düzeyde işlenmesi eylemleri;

·      Size şartlar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler veya ürün geri çağırma gibi önemli bildirimler gönderme eylemlerimiz; ve

·      Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerçekleştirdiğimiz eylemler.

Saklama

Kişisel verilerinizi yalnızca bu politikada ana hatlarıyla belirtilen veya tarafınıza diğer şekilde bildirilen amaçları gerçekleştirmek için gerekli süre boyunca alıkoyacağız. Bu, Kişisel Verilerinizin İşlenmesine onay verdiğinizde, müşteri ilişkileri devam ettiği sürece (ve varsa, garanti süresinin bitimine kadar) veya onayınızı geri çekinceye dek verileri saklayacağımız anlamına gelir. Onayınızı geri çekmenizden sonra, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve hukuki ihtilaflarda kendimizi savunmak amacıyla birtakım kişisel verileri gerekli süre boyunca muhafaza edebiliriz. İşlemeye ilişkin izninizi almadıysak, Kişisel Veriler yalnızca yasaların bize izin verdiği ölçüde korunacaktır.

Veri kalitesi

Kişisel Verilerinizi işlerken, doğru ve güncel olduklarından emin olmaya çalışırız. Yanlış veya eksik olan Kişisel Verileri silmeye veya düzeltmeye çalışırız. Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğunu sağlamaya yönelik haklarınız konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıda verilen "Bilgi ve Erişim" bölümüne başvurun.

Bilgi ve erişim

Yukarıda verilen "Bildirim" bölümünde belirtildiği üzere, size kişisel verilerinizi toplama veya kaydetme sırasında işlememize ilişkin belirli bilgiler sağlayabiliriz. Şunları talep etme hakkına sahipsiniz: (i) Sizinle ilgili olarak sakladığımız Kişisel Verilerin bir kopyası, (ii) Yanlış olduğunu düşündüğünüz Kişisel Verileri düzeltmemiz veya kaldırmamız, ve (iii) belirli durumlarda Kişisel Verilerinizin silinmesi ve Kişisel Verilerinizi işleme faaliyetimizi sınırlandırmamız. Ek olarak, Kişisel Verilerinizi işlememize itiraz etme, bize verdiğiniz Kişisel Verilerinizi yapılandırılmış, yaygın bir şekilde kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta alma ve bunları başka bir Denetleyici'ye aktarma hakkına da sahipsiniz.

Talepler bu belgenin sonunda belirtilen tüzel kişiye gönderilmelidir. Talepleriniz süratle ve gereken şekilde ele alınacaktır. Yürürlükteki yasalar talebinizin (veya taleplerinizin) karşılanması için idari bir ücret öngördüğünde, Ape Drone bu ücreti tahsil edebilir. Ayrıca, Ape Drone tüketici portalı hesabınıza veya yerel pazarınızda size sunulan benzer bir servise giriş yaparak, doğrudan verdiğiniz ve Ape Drone tarafından saklanan bazı Kişisel Verilerinizin belirli bir genel görünümüne de erişebilir ve burada bilgilerinizi düzeltebilir veya güncelleyebilirsiniz. Haklarınıza ilişkin ayrıntılı bilgi için lütfen Veri Koruma Yetkilimiz ile iletişim kurun. Veri Koruma Yetkilimizin iletişim bilgileri için lütfen bu belgenin son kısmına başvurun. 

Güvenlik

Ape Drone, Kişisel Verilerinizi kazara veya yasa dışı imha, kazara kayıp veya değiştirme, yetkisiz ifşa veya erişime ve diğer her türlü yasa dışı İşleme biçimine karşı korumak için gerekli teknik ve organizasyonel tedbirleri almaktadır.

Üçüncü taraflara açıklama

Ape Drone kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabilir:

·      Ape Drone birimleri arasında;

·      size ürün ve hizmet sunumlarını ve diğer bildirimleri dağıtmak amacıyla Ape Drone yetkili bayileri ve tamirhaneleri ile; size ürün ve hizmet sunumlarını ve diğer bildirimleri dağıtmak amacıyla veya araştırma ve geliştirme amaçları doğrultusunda diğer iş ortakları ile;

·      bir Ape Drone kuruluşunun veya varlıklarının satılması veya devredilmesiyle bağlantılı olarak;

·      yasalar gereği, örneğin resmi bir soruşturma, ihtilaf veya diğer yasal süreçler veya taleplerle bağlantılı olarak;

·      söz konusu ifşanın -örneğin şartlar ve koşullarımızın olası ihlallerini soruşturmak veya sahtekarlığı ya da diğer güvenlik meselelerini tespit etmek, önlemek veya açıklamak üzere- haklarımızı korumak için gerekli olduğuna iyi niyetle inandığımızda

·      bir hizmet almayı seçtiğiniz ve Ape Drone'dan veri talep etmeleri için yetki verdiğiniz diğer iş ortakları veya üçüncü taraflar ile;

·      örneğin kablosuz hizmet sağlayıcıları, web sitemizi barındıran veya işleten, bildirimler gönderen, veri analizi gerçekleştiren şirketler, kredi kartı işlemcileri veya kredi kartını veya finansal bilgileri işlemek, depolamak veya yönetmek için gerekli sistem sağlayıcıları gibi, yukarıdaki kullanımlarla bağlantılı olarak adımıza çalışan ürün ve hizmet sağlayıcılarımız ile; ve

·      ilgili hizmetleri sunmak için kolluk kuvvetleri ile;

Kişisel Verilerinizin Denetleyicisi olan bir Ape Drone kuruluşu, genel kural olarak Kişisel Verilerinizi üçüncü bir tarafa yalnızca sizin onayınızı aldıktan sonra açıklayacaktır. Bununla birlikte aşağıdaki durumlarda yasalar tarafından izin verildiği takdirde, özel veya onayınızın yasalarca gerekli olduğunu düşünmediğimiz vakalarda, Kişisel Verilerinizi onayınız olmadan da açıklayabiliriz:

·      ifşa etmek, yasalar tarafından gerekli görüldüğünde; ve

·      ifşanın Ape Drone'ın meşru bir menfaatine yönelik amaç (örneğin, yukarıda açıklanan şekilde yasal haklarımızı korumak) için gerekli olduğu durumlarda.

Firmamız Adına Veri İşleme

Kişisel verilerinize erişim, bu bilgileri firmamız adına işlemek üzere kullanması gereken ve kişisel verilerinizi firmamızla sözleşmesi gereği güvende ve gizli tutması gereken Ape Drone çalışanları ve tedarikçileri ile sınırlandırılmıştır. Kişisel Verilerinizin bütünlüğünü herhangi bir üçüncü tarafa karşı en iyi şekilde koruyan İşleme servislerini seçmeyi hedefleriz. Bu işleme faaliyetlerinden bazıları Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) dışında, ulusal yasaların gerektirdiği belirli bir yasal tabanda gerçekleştirilebilir.

Pazarlama

Onayınız olmadan, kişisel verilerinizi üçüncü taraflara satmayacağız veya ticaretini yapmayacağız. Bu tür bir ifşa için önceden onayınızı almadan, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla, söz konusu üçüncü tarafların pazarlaması amacıyla paylaşmayacağız. Bu onayı vermiş olmanıza rağmen üçüncü taraftan size pazarlama materyallerinin gelmesini durdurmak istiyorsanız, lütfen söz konusu üçüncü tarafla doğrudan iletişim kurun. Size yeni ürünler, hizmetler, etkinlikler veya benzer pazarlama faaliyetleri ile ilgili bilgiler sağlayabiliriz. Belirli bir e-posta bülteni veya benzer bir bildirime yönelik aboneliğinizi sonlandırmak istiyorsanız, lütfen ilgili bildirimde yer alan talimatları izleyin. Ape Drone'dan gelen belirli türde bildirimlerden vazgeçmek ve daha önce gönderilmiş tercihleri değiştirmek için Ape Drone tüketici portal hesabınızı veya yerel pazarınızda size sunulan benzer bir servisi de kullanabilirsiniz.

Web siteleri ve çerezler

Genel olarak Ape Drone web sitelerini bize kimliğinizi bildirmek veya kendiniz hakkında herhangi bir bilgi vermek zorunda kalmadan ziyaret edebilirsiniz. Bununla birlikte, size belirli hizmetleri veya sunumları sağlayabilmek için genellikle Kişisel Verilerinizin adınız ve e-posta adresiniz gibi belirli öğelerini kaydetmemiz gerekecektir. Söz konusu kayıtlardan önce web sitelerimizi nasıl kullandığınıza ilişkin (çerezler üzerinden) isimsiz bilgiler de toplayabiliriz. Bu bilgiler web sitelerimizi veya pazarlama çalışmalarımızı iyileştirmemizde bize yardımcı olacaktır. Müşterilerimize açık tüm Ape Drone web sitelerimiz, çerezlerin kullanımına ilişkin bilgiler içermektedir. Belirli ülkelerde çerezleri kabul etmek veya reddetmek için çevrimiçi bir prosedür de bulunmaktadır. 

 

Aplikasyonlar

Uygulamalarımızdan birini yüklediğinizde veya kullanmak için kayıt olduğunuzda isminiz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve diğer kayıt bilgileriniz gibi Kişisel Verilerinizi gönderebilirsiniz. Ayrıca, uygulamalarımızı kullandığınızda, cep telefonunuzla bağlantılı teknik bilgiler ve uygulamayı kullanma şekliniz dahil bazı bilgileri otomatik olarak elde edebiliriz. Kullandığınız belirli bir uygulamaya dayalı olarak ve yalnızca siz bu tarz bir bilgi toplamayı kabul ettikten sonra, iletişim bilgileri, konum bilgileri veya diğer dijital içerikler dahil cihazınızda kayıtlı olan bilgileri de toplayabiliriz. Topladığımız bilgiler hakkında daha fazla detay, bilgi bildiriminde ve/veya her bir bağımsız uygulama için özel bildirimde belirtilmektedir.

Üçüncü taraf hizmetleri ve uygulamaları

İndirdiğiniz bazı üçüncü taraf uygulamaları, ön-yüklenmiştir veya gizlilik politikamızı dikkate almadan uygulanan, farklı şartlara ve gizlilik politikalarına sahip uygulamalara giriş yapıyor olabilirsiniz. Ape Drone, Kişisel Verilerin üçüncü taraf uygulamalarında veya hizmetlerinde kullanılmasından sorumlu olmayacaktır. Kaydolmadan, indirmeden veya kullanmadan önce, her bir üçüncü taraf hizmet veya uygulamanın kullanıcı şartları ve gizlilik politikasını dikkatlice incelemenizi öneririz. Ayrıca, indirmeden sonra üçüncü taraf uygulamalardaki gizlilik seçenekleri ve kontrollerine bakmanızı da öneriyoruz.

Çocuklar

Hizmetlerimiz çocukların kullanımına yönelik değildir. 13 yaş altı çocuklar hakkında herhangi bir Kişisel Veriyi bilerek talep etmez, toplamaz veya bu çocuklara ürün veya hizmetlerimizi pazarlamaya çalışmayız. Bir çocuk bize Kişisel Verileri sağlamışsa, o çocuğun bir ebeveyni veya vasisi, kayıtlarımızdan silinmesini sağlamak için bizimle iletişime geçebilir. 13 yaş altındaki bir çocuk ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip olduğumuzu düşünüyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Eğer 13 yaş altındaki veya yargı yetkisine bağlı olarak eşdeğer yaş sınırındaki bir çocuğun kişisel bilgilerini kazara toplamışsak, bilgileri silmek için gerekli adımları mümkün olduğunda çabuk alacağız.

İzleme

Yasal gerekliliklerin bir sonucu olarak, ürettiğimiz araçlar da dahil olmak üzere sistemimizin nasıl çalıştığını izlemek zorundayız. Bu, söz konusu araçlardan örnek veriler toplamamız demektir.

 

Düzenleyici kuruma şikayette bulunma

Kişisel verilerinizi veri koruma yasa ve yönetmeliklerini ihlal ederek işlediğimizi düşünüyorsanız, düzenleyici kurumunuza şikayette bulunma hakkınız vardır.

İletişim bilgileri

Bir veri süjesi olarak haklarınızı kullanmak, örneğin Ape Drone'ın kişisel verilerinizi işlemesine ilişkin bilgi edinmek veya Ape Drone'ın sizinle ilgili olarak işlediği kişisel verilere erişmek için, lütfen talebinizin ele alınmasını sağlayamak adına bizim iletişime geçin. Ape Drone'ın bağımsız yerel temsilciler tarafından gerçekleştirilmiş işlemlerle ilgili bilgileri elinde tutmadığını lütfen not edin. 

Veri koruma yetkilisi

Ape Drone için aşağıda belirtilen şekilde e-posta veya posta ile ulaşılabilen bir Veri Koruma Yetkilisi atamıştır:

E-posta adresi: selin.orcunsel@apedrone.tech

bottom of page